30 marca 2012 r. odbyły się „Ćwiczenia Komendanta Powiatowego”.