20161105 115125Kurs kierowców konserwatorów sprzetu specjalnego OSP

 

W okresie od 22 października do 5 listopada strażacy Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie przeprowadzili szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP dla strażaków-ratowników OSP powiatu mrągowskiego. Kierownikiem szkolenia był st. kpt. Mariusz Kozakiewicz. Kurs obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne trwał 28 godzin lekcyjnych i odbywał się w naszej Komendzie w soboty i niedziele. Szkolenie specjalistyczne kierowców konserwatorów jest trzecim etapem szkolenia doskonalącego strażaków OSP organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników do wykonywania obowiązków kierowców , konserwatorów sprzętu specjalistycznego znajdującego się w jednostkach. Podczas zajęć zapoznano strażaków z zasadami obsługi, konserwacji i bezpiecznego użytkowania sprzętu. Omówiono zasady bezpiecznego poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi do działań, wykorzystania możliwości taktyczno – technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz motopomp pożarniczych. Zaprezentowano możliwości agregatów prądotwórczych, zestawów narzędzi ratowniczych hydraulicznych i pneumatycznych oraz pił i pilarek. Strażacy doskonalili również swoje umiejętności w zakresie organizacji dostarczania wody do celów gaśniczych na duże odległości Kurs zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym nadzorowanym przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie mł. bryg. Jarosława Jakubika ukończyło 29 strażaków ochotników z jednostek OSP Sorkwity, Rybno, Warpuny, Mrągowo, Grabowo, Krutyń, Piecki, Stare Kiełbonki, Olszewo, Wierzbowo, Wyszembork i Nawiady. fot. st. kpt. Mariusz Kozakiewicz