26 września na obiekcie kościoła św. Wojciecha w Mrągowie odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie „ Kościół 2018”

Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w obiektach sakralnych, prowadzenie  ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, współdziałania pomiędzy jednostkami PSP, OSP, Policji i Straży Miejskiej oraz sprawdzenie gotowości plutonu ratowniczego OSP. Założenie do ćwiczeń zakładało pożar wieży kościoła w której zostaje uwięziona jedna osoba. Strażacy przybyli na miejsce zdarzenia wykonali dostęp do osoby poszkodowanej, ewakuowali ją na zewnątrz i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. W tym samym czasie rozpoczęto podawanie prądów wody po klatce schodowej wieży oraz z wykorzystaniem podnośnika. Dodatkowym zaskoczeniem dla ratowników była symulacja zawalenie się części sufitu na dwóch strażaków i konieczność wykonania dostępu do poszkodowanych oraz ich ewakuacji na zewnątrz przez rotę zabezpieczającą. Wspólnie z pracownikami wodociągów zbudowano zasilanie wodne dla pracujących zastępów. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem, jego charakterystyką konstrukcyjno – budowlana oraz możliwościami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Mrągowie