14-Piecki-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

Prezes: dh Kozak Mirosław

Naczelnik: dh Miciński Sebastian

adres str. internetowej: osp-piecki.pl