20-Warpuny-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Warpunach

Prezes: dh Jędrzejczyk Karol

Naczelnik: dh  Rolnik Paweł